Search

Newsletter

Aktualności

więcej aktualności

Najnowszy Kwartalnik LiteRacje

 

Szanowni Państwo,

chcieliśmy zarekomendować Państwu Kwartalnik LiteRacje, zajmujący się publikacją twórczości literackiej, promowaniem sztuki i popularyzacją nauki, wydawany przez Stowarzyszenie LiteRacje im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. W 2013 roku Stowarzyszenie otrzymało grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który sfinansował publikację czterech numerów, w tym numeru poświęconego postaci Tadeusza Żeleńskiego.
Redaktorem prowadzącym ten numer był wybitny znawca twórczości Boya, profesor Henryk Markiewicz. To pod Jego czujnym okiem powstawał numer boyowy, w którym znajdują się teksty poruszające następujące problemy: Kim jest Żeleński dzisiaj i kim jest Żeleński w poświęconych mu biografiach?, O co i jakim orężem walczył Żeleński?, Boy gorszyciel i nauczyciel, Żeleński jako tłumacz i interpretator, Boya wizje Młodej Polski, Kobiety Boya, kobiety wokół Boya, Boya boje o kobiety.
Wśród autorów znaleźli się m.in. Andrzej Lam, Janusz Tazbir, Józef Hen, Urszula Makowska, Agata Zawiszewska, Włodzimierz Próchnicki, Aleksander Wójtowicz, Anna Pekaniec.
Numer został ozdobiony oryginalnymi rysunkami autorstwa Agnieszki Sukiennik.

 

 
facebook
pinterest