Search

Newsletter

Aktualności

więcej aktualności

Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2007 dla Karola...

 

W 2007 roku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała nagrodę w obszarze nauk humanistycznych i społecznych prof. dr hab. Karol Modzelewskiemu z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego za badania nad historią powstawania tożsamości europejskiej odkrywające znaczenie tradycji przedchrześcijańskiej i wielokulturowej dla współczesnego pojęcia Europy przedstawione w dziele Barbarzyńska Europa

Data przyznania:

2010-01-01

 
facebook
pinterest