Search

Newsletter

Aktualności

więcej aktualności

Zwrot Bez Podania Przyczyny 

Każdy zakupiony u nas produkt mogą Państwo zwrócić w ciągu 14 dni od dnia dostawy towaru. Wystarczy, że złożą Państwo w tym terminie stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie można złożyć na FORMULARZU, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub napisane samodzielnie. Wystarczy, że przed upływem wskazanego czasu przyślą nam Państwo oświadczenie na adres: internet@liber.pl lub pocztą (ważna jest data stempla pocztowego).

Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia proszę odesłać zwracany produkt na adres:

Księgarnia LIBER
ul. Krakowskie Przedmieście 24
00-325 Warszawa

W ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia zwrócimy Państwu całą wpłaconą kwotę. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywają Państwo we własnym zakresie. Prosimy pamiętać, że zwrotowi podlegają również wszelkie dołączone do zamówienia gratisy.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sklepem (e-mail: internet@liber.pl lub tel. +48 798 063 091). 

Adres do obsługi reklamacji:

Księgarnia LIBER
ul. Krakowskie Przedmieście 24
00-325 Warszawa

Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu.

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

facebook
pinterest