Search

Newsletter

Aktualności

 • WYSTAWA PRAC JANUSZA GRABIAŃSKIEGO Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach zorganizowało wystawę zatytułowaną Wirtuoz ilustracji - rzecz o Januszu Grabiańskim . W otwarciu wystawy 3...
 • 6. NADMORSKI PLENER CZYTELNICZY Nadmorski Plener Czytelniczy w Gdyni (28-30 lipca 2017 roku) został organizowany z myślą o tych, którzy dużo czytają oraz tych, którzy po...
 • ANTONI KROH W NOWYM SĄCZU Nowy Sącz: Spotkanie z kulturą łemkowską – 70. rocznica Akcji Wisła 2 lipca 2017 roku społeczność Sądeckiego Sztetlu zaprasza na...
więcej aktualności

Lista książek autora: Tazbir Janusz


Janusz Tazbir urodził się 5 sierpnia 1927 roku w Kałuszynie, zmarł 3 maja 2016 roku w Warszawie.
Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1954 roku obronił pracę doktorską, sześć lat później – habilitacyjną. Od 1973 roku był profesorem zwyczajnym. Przez wiele lat pracował w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, w 1989 roku został jej członkiem rzeczywistym. Od 1965 r. był redaktorem naczelnym rocznika „Odrodzenie i reformacja w Polsce”. Należał do Pen Clubu oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 1996 roku zasiadał w jury Nagrody Naukowej KLIO. Był również przewodniczącym kapituły Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk i członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.
Był przewodniczącym rady naukowej Polskiego Słownika Biograficznego, a także Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Zainteresowania naukowe koncentrował wokół dziejów polskiej tolerancji. Zajmował się również funkcjonującymi w świadomości czytelniczej falsyfikatami historyczno-literackimi (książka Cudzym piórem).
Główne dzieła: Jezuici w Polsce do połowy XVII wieku. Szkice z dziejów papiestwa, Stanisław Lubieniecki, przywódca ariańskiej emigracji, Historia Kościoła katolickiego w Polsce 1460–1795, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w XVI i XVII w., Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII w., Bracia polscy na wygnaniu, Szlaki kultury polskiej, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Polska przedmurzem Europy. Jest też autorem szkiców o literaturze, m.in. opracował i wydał antologię Literatura antyjezuicka w Polsce 1578–1925.

 

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia:

 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, postanowieniem z 12 stycznia 1999 w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauki polskiej
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1992)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1978)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2008)
 • Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego (2000)
 • Tytuł doktora honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk (2000)
 • Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1988, USA)
 •  
facebook
pinterest