Search

Newsletter

Aktualności

  • JUSTYNA SOBOLEWSKA ONLINE Wraz z Agencją autorską „Opowieści” zapraszamy Państwa na premierowe spotkanie online z Justyną Sobolewską ,...
  • KRZYSZTOF VARGA ONLINE W ramach Nocy Księgarń 2020 zapraszamy na NOCne rozmowy o DZIENnikach . Rozmowę poprowadzi Janusz Drzewucki, a...
  • MARIUSZ URBANEK ONLINE Wraz z Książnicą Podlaską zapraszamy Państwa na spotkanie online z Mariuszem Urbankiem zorganizowane w ramach...
więcej aktualności

Lista książek autora: Jasieński Bruno


Poeta, współtwórca polskiego futuryzmu. Tworzył w języku polskim, rosyjskim i francuskim.
W latach 1914–1918 mieszkał z rodziną w Moskwie, w 1918 roku przeniósł się na studia do Krakowa, a w 1925 do Paryża, skąd w 1929 roku został wydalony za swoje publikacje. Osiadł na stałe w ZSRR. W 1937 został aresztowany pod fałszywymi zarzutami politycznymi i skazany na 15 lat łagru. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy skazano go na karę śmierci i rozstrzelano w 1938 roku. Autor m.in. głośnych manifestów Do narodu polskiego manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia i Manifest w sprawie poezji futurystycznej, tomików wierszy But w butonierce i Ziemia na lewo, dramatu Bal manekinów, poematu Słowo o Jakubie Szeli oraz powieści Palę Paryż. Współpracownik pism awangardowych m.in. „Zwrotnicy” i „Almanachu Nowej Sztuki”

 

facebook
pinterest