Search

Newsletter

Aktualności

więcej aktualności

Lista książek autora: Petrozolin-Skowrońska Barbara


 

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako historyk, po okresie zainteresowania historią prasy polskiej (kilka artykułów), skupiła swoją uwagę głównie na historii społecznej XIX i początkach XX w.
Od wielu lat jest związana z kierowaną przez prof. Jerzego Jedlickiego Pracownią Dziejów Inteligencji IH PAN. Autorka książek (m.in. Przed tą nocą, wyd. 1988 i 1997), kilkudziesięciu dokumentalnych słuchowisk radiowych, poświęconych głównie sylwetkom Polaków z interesującej ją epoki, artykułów i recenzji (ponad 300 publikacji). Przez 30 lat pracowała w jako redaktor encyklopedii PWN, w latach 1990–1998 redaktor naczelna Encyklopedii PWN, wydała m.in. Encyklopedię Warszawy (1994) i Nową encyklopedię powszechną (t. 1–6, 1995–1996). Od 1980 we władzach PTWK (1999–2005 sekretarz generalny; przewodniczy też Komisji Historycznej); od lat 70. pisze na tematy związane z edytorstwem. Była zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Wydawca”.

 facebook
pinterest