ANTONI KROH W KRAKOWIE

Serdecznie Państwa zapraszmy na spotkanie autorskie Antoniego Kroha do Herbaciarni Naukowej w Krakowie.

9 listopada 2017 roku
godz. 16.00
Saoln Radziwiłłowski
ul. Radziwiłłowska 23/8
Kraków