ANTONI KROH W KRAKOWIE

Szanowni Państwo,

w ramach programu 15. Dni Tischnerowskich, w środę 22 kwietnia o godz. 18.30 na scenie St. Wyspiańskiego w PWST w Krakowie (ul. Straszewskiego 22), odbędzie się spotkanie z m.in. z Antonim Krohem, laureatem Nagrody im. ks. Józefa Tischnera.

„O tegorocznych Laureatach można powiedzieć, że łączy ich głęboka wrażliwość na twarz drugiego. Brzmi to patetycznie, ale nie ma w tym żadnej przesady. […] nie byłoby przecież tych wspaniałych książek Antoniego Kroha o kulturze ludowej i Podhalu, gdyby ich autor nie posiadał tej nadzwyczajnej umiejętności spotykania ludzi, odkrywania skarbów sztuki ludowej w jej naturalnym krajobrazie i u źródeł” – mówi  Łukasz Tischner, sekretarz Kapituły Nagrody.

Rozmowę z laureatami poprowadzą ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski.


Oprawę muzyczną wieczoru zapewni Kwartet DAFO w składzie: Justyna Duda-Krane, Danuta Augustyn, Aneta Dumanowska, Marcin Mączyński.

Wstęp wolny.