Search

Newsletter

Aktualności

więcej aktualności

Janusz Drzewucki nominowany do Orfeusza

 

 

5 czerwca jury III edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom poetycki roku, w składzie: Jan Stolarczyk (przewodniczący), Tomasz Burek, Wojciech Kudyba, Wojciech Ligęza i Feliks Netz, spośród dwudziestu nominowanych wcześniej do nagrody książek, wyłoniło finałową piątkę. Wśród autorów znalazł się Janusz Drzewucki z tomem wierszy Dwanaście dni.

 


W uzasadnieniu czytamy:


[...] Narracja (gawęda, opowieść) liryczna Janusza Drzewuckiego, zachowuje wartkość języka mówionego, dyscyplinuje ją wersyfikacja, promienność energii duchowej. W żadnym momencie nie nuży. Słowa przylegają do siebie, nie ma pustych miejsc. To, co Drzewucki w wierszu Pod klasztorem Melika Remeta mówi o swoich ulubionych poetach z byłej Jugosławii - "pisał / tak, jak mówił / i mówił tak, jak / pisał" oraz "nie miał / niczego oprócz słów, / wierzył tylko / w słowa / bo tylko słowom / mógł zaufać" - odnoszę do niego samego.
Jan Stolarczyk

 


 
facebook
pinterest