DARIUSZ MICHALSKI W KLUBIE KSIĘGARZA

Szanowni Państwo,

po raz dziesiąty odbywa się w tym roku Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Rodziny Foggów. Program Festiwalu obejmuje konkurs wokalny i imprezy towarzyszące (koncerty, spektakle, projekcje filmowe i pokazy multimedialne, wystawy, spotkania autorskie). Projekt adresowany jest do miłośników piosenki retro i ma na celu popularyzację historii polskiej piosenki i przypomnienie dorobku twórców 20-lecia międzywojennego.

Corocznie przyznawane są z okazji Festiwalu nagrody specjalne Ministra Kultury i DN za upowszechnianie dorobku dwudziestolecia międzywojennego. Z przyjemnością informujemy, że tegorocznym laureatem jest w tym roku m.in. Pan Dariusz Michalski, autor licznych publikacji z tego zakresu wydawanych przez Iskry.

Z tej okazji włączyliśmy do programu Festiwalu jako imprezę towarzyszącą (czwartek, 17 października 2013) spotkanie z autorem, połączone z prezentacją Wydawnictwa. Impreza odbędzie się w Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta w Warszawie o godz. 17.17.

Z poważaniem. Wojciech Dąbrowski, dyr. art. OFPR