ERA UZALEŻNIEŃ – KONKURS DLA DZIENNIKARZY

Szanowni Państwo,

już po raz trzeci, Mariusz Szczygieł będzie przewodniczył jury konkursu dla dziennikarzy „Uzależnienia XXI wieku”, który organizowany jest przez Fundację Inspiratornia. Tematem konkursu są uzależnienia od czynności takie jak pracoholizm, seksoholizm czy patologiczny hazard.

– Uzależnienie od Internetu czy pracy może dotyczyć wielu z nas, bo każdy ma swoje indywidualne problemy, które nałóg pomaga zagłuszać. Jednak media wciąż rzadko podejmują temat uzależnień behawioralnych i przez to świadomość społeczna w tym temacie jest wciąż niska – mówi Maja Ruszpel z Fundacji Inspiratornia i dodaje – Od samego początku istnienia konkursu staramy się zmienić taki stan rzeczy i widzimy, że następuje progres.

Problem niskiej świadomości społecznej w temacie uzależnień poruszany był w badaniach CBOS (2012 i 2015). Ich autorzy zwracali uwagę na to, że znaczna część Polaków uważa, że osoby uzależnione są „same sobie winne”. Brak empatii dotyczy w największym stopniu uzależnienia od Internetu, hazardu i zakupów.

W ramach konkursu Fundacja Inspiratornia wspiera dziennikarzy swoją wiedzą i pomocą, w dotarciu do ekspertów czy bohaterów reportaży. Dostarcza również przystępne materiały dot. uzależnień behawioralnych. W ubiegłorocznym konkursie podobnie jak w I edycji zgłoszono ok. 50 prac, jednak ich poziom merytoryczny był dużo wyższy. Zwracali na to uwagę jurorzy konkursu.

– Autorzy materiałów zadają sobie trud dotarcia do specjalistów z zakresu różnego rodzaju uzależnień czynnościowych, a także do osób zmagających się z problemami związanymi z tymi uzależnieniami. Oprócz prezentacji samego zjawiska uzależnienia czynnościowego, większość prac podejmuje problem wieloaspektowo – starając się odnieść do przyczyn, zagrożeń, ryzyka, epidemiologii, a także – co bardzo cenne – profilaktyki i leczenia. Zróżnicowanie materiałów wyraża się także w tym, że autorzy starają się przekrojowo pokazać problem – dotykający zarówno kobiet i mężczyzn, dorosłych, młodzież i dzieci – stwierdziła Dr Bernadeta Lelonek-Kuleta.

Na tegoroczny konkurs można zgłaszać materiały dziennikarskie, które powstały i ukazały się między 1 października 2016 r. a 6 listopada 2017 roku. Prace należy przesłać do dnia 6 listopada 2017 roku, na adres fundacja.inspiratornia@gmail.com, wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na stronie www.fundacja-inspiratornia.pl.

Jury, w składzie: Mariusz Szczygieł Przewodniczący Jury, dr Bernadeta Lelonek-Kuleta z KUL oraz dr hab. Barbara Giza, Prof. Uniwersytetu SWPS, będzie oceniać prace w kategoriach: innowacyjność i ciekawość ujęcia tematu, warsztat dziennikarski, rzetelność przedstawionych informacji, oryginalność. Tegoroczny konkurs zakończy gala, która odbędzie się w grudniu w Warszawie.
Laureaci otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

WYDAWNICTWO ISKRY UFUNDOWAŁO TRYLOGIĘ WIKTORA OSIATYŃSKIEGO: REHABLITACJA I REHABILITACJA.