HISTORYCZNE PASJE STANISŁAWA MILEWSKIEGO. PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ

Wydawnictwo Iskry

Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego


zapraszają na sympozjum


Przywrócić pamięć.

Historyczne pasje Stanisława Milewskiego

26 listopada 2013 r., godz. 18.00

Sala konferencyjna Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy ul. Koszykowa 26,  Gmach im. Kierbedziów

Wprowadzenie

dr Wiesław Uchański, Prezes Wydawnictwa Iskry

Więzienia w przekazach z przeszłości Stanisława Milewskiego

prof. dr hab. Michał Porowski, Uniwersytet Warszawski

Pionier badań nad dziejami czasopiśmiennictwa prawniczego

dr hab. Adam Redzik, adwokat, Uniwersytet Warszawski

Stanisław Milewski – historyk wstydliwej strony Warszawy

red. Jerzy S. Majewski

Osobiste wspomnienie

dr  Józef Gurgul

Wręczenie Pani Irenie Milewskiej Odznaki „Adwokatura Zasłużonym”

przyznanej pośmiertnie Panu Stanisławowi Milewskiemu przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej