JÓZEF HEN PODAROWAŁ BN SWOJE RĘKOPISY

Józef Hen podarował Bibliotece Narodowej rękopisy dwóch swoich powieści biograficznych: Ja, Michał z Montaigne i Mój przyjaciel król. Do gromadzonej przez BN Kolekcji polskiej literatury współczesnej trafiło sześć notesów z tekstem fabularyzowanej biografii króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (wyd. 2003 r.), oraz dwa notesy zawierające opowieść biograficzną o Michelu de Montaigne (wyd. 1978 r.). Karty notesów, zapełnione drobnym, czytelnym pismem, zawierają liczne uwagi warsztatowe autora i odniesienia do cytowanych dzieł. Pozwala to badaczom śledzić warsztat pisarski Hena i kolejne etapy jego pracy nad tekstem.

Józef Hen (ur. 1923 r.), prozaik, publicysta, dramaturg i scenarzysta. Autor powieści i zbiorów opowiadań, wspomnień, trzech tomów zapisków pt. Nie boję się bezsennych nocy, a także Dziennika na nowy wiek. Autor głośnych biografii. W 2009 r. otrzymał Nagrodę Literacką m. Warszawy.