KRZYSZTOF DUBIŃSKI W ŻYWCU

Spotkanie z Krzysztofem Dubińskim, autorem książki Wojna Witkacego czyli kumboł w galifetach odbędzie się 21 września 2017 roku o godzinie 20.00 w Starym Zamku w Żywcu.

Dla biografii Stanisława Ignacego Witkiewicza Wielka Wojna miała znaczenie niezwykłe. Można powiedzieć, że uratowała mu życie. Stworzyła go też na nowo jako Witkacego malarza, dramaturga, pisarza i filozofa, najoryginalniejszą i najwybitniejszą osobowość polskiej kultury i sztuki XX wieku. On sam o wojennych przeżyciach w Rosji opowiadał niewiele i niechętnie. Dlaczego został oficerem carskiej lejbgwardii? Czego doświadczył podczas krwawej bitwy nad rzeką Stochod? Co robił w samym epicentrum rewolucji lutowej w Petersburgu, a potem podczas bolszewickiej rewolucji w październiku 1917 roku? O tym będzie mówił Krzysztof Dubiński, dziennikarz i pisarz badający wojskową biografię Stanisława Ignacego Witkiewicza, współredaktor nowego czasopisma naukowo-artystycznego Witkacy! Czyste dusze w niemytej formie.