LECH NIJAKOWSKI NA FESTIWALU NAUKI

W sobotę 22 września 2018 roku o godzinie 15 w Instytucie Socjologii UW (ul. Karowa 18, sala nr 18) w ramach Festiwalu Nauki odbędzie się wykład dr. hab. Lecha Nijakowskiego pt. Ludobójstwa. Anatomia ludzkiej destrukcyjności.

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę uchwalenia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Jej współtwórcą był polski prawnik Rafał Lemkin. Wiek XX bywa określany jako „stulecie ludobójstw”. Ale ryzyko kolejnych ludobójstw nie jest zerowe. Wykład będzie popularnym wprowadzeniem do studiów nad ludobójstwem. Zostaną przedstawione zagadnienia prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz omówione wybrane studia przypadków.

Więcej informacji: http://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/ludobojstwa-anatomia-ludzkiej-destrukcyjnosci

W październiku br. w Iskrach ukaże się książka Lecha Nijakowskiego Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności.