LECH NIJAKOWSKI W LUBLINIE

11 lutego o godzinie 17.00 w Ośrodku „Brama Grodzka” – Teatr NN w Lublinie odbędzie się spotkanie wokół książki Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności autorstwa Lecha M. Nijakowskiego.

O książce dyskutować będą:
prof. UW Lech M. Nijakowski,
prof. UJ Ireneusz C. Kamiński (Helsińska Fundacja Praw Człowieka),
dr Krzysztof Persak (Muzeum Historii Żydów Polskich Polin/ISP PAN).

Spotkanie poprowadzi: prof. UMCS Agnieszka Kolasa-Nowak

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Termin: 11 lutego 2019 r., godz. 17:00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka,
ul. Grodzka 21, 20-117 Lublin

tel. 81 534 62 32
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.plWiek XX jest określany wiekiem ludobójstwa. Masowe zbrodnie nie są jednak zamkniętym rozdziałem historii. Obecne są w zbiorowej pamięci, rzutują na politykę historyczną państw. Wyjaśnienie i zrozumienie ludobójstwa stanowi przedmiot naukowych dociekań. Lech M. Nijakowski w książce Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności (2018) przedstawił dyskusje wokół pojęcia genocydu, przeanalizował przykłady zbiorowej przemocy i wnikliwie przyjrzał się procesom społecznym, które sprawiają, że ludzie angażują się w akty masowej eksterminacji. Książka Lecha Nijakowskiego będzie punktem wyjścia do dyskusji z udziałem Autora i badaczy analizujących problem ludobójstwa w aspekcie prawnym i historycznym.

Lech M. Nijakowski, socjolog, doktor habilitowany, publicysta, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem redakcji „Przeglądu Humanistycznego” i „Studiów Socjologiczno-Politycznych”. Spotkanie jest częścią cyklu „Spotkania w Bramie” organizowanego przez portal Ohistorie.eu wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”. Jest to cykl otwartych seminariów humanistycznych pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego, poświęconych historii Lubelszczyzny i tematyce badań nad Europą Środkowo-Wschodnią.