MAREK WĘCOWSKI W BERLINIE

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie zaprasza na spotkanie zatytułowane „Demokracja i jej dylematy dawniej i dziś, czyli ile w nas Greków”. Dyskusja wokół książki Marka Węcowskiego, „Tu jest Grecja! Antyk na nasze czasy”. Publikacja jest pretekstem do szerszej refleksji nad naszymi czasami, a zwłaszcza nad stanem demokracji. W rozmowie skoncentrujemy się na kryzysach współczesnych i wrócimy do stałego pytania historyków czy przeszłość ułatwia nam rozumienia teraźniejszości, a może właśnie jedynie dzięki historii uda się przezwyciężyć współczesne problemy? Jaka jest rola historyków we współczesnym świecie? Komentarz wygłosi prof. Karsten Holste.

Termin i miejsce:
poniedziałek, 24 czerwca o godzinie 18
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy

Obowiązuje rejestracja: info@cbh.pan.pl

Prof. Marek Węcowski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Stypendysta m.in. Center for Hellenic Studies, Harvard University i Komisji Fulbrighta (Fulbright visiting fellow, Department of Classics, Princeton University). W badaniach koncentruje się na kulturze i społeczeństwie Grecji epoki archaicznej i klasycznej oraz demokracji ateńskiej. Autor m.in.: Sympozjon czyli Wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.), Warszawa 2011 (The Rise of the Greek Aristocratic Banquet, Oxford 2014) oraz Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, Toruń 2018 (Athenian ostracism nd the origin purpose: a prisoner’s dilemma, Oxford 2022).

Dr. Karsten Holste
Studiował historię i literaturę niemiecką w Halle i Lipsku. Stypendysta m.in. Fundacji Friedricha Christiana Lessera. W swych badaniach podejmuje problematykę Adelsgeschichte Polen-Litauens und Preußens im 18. und 19. Jahrhundert und Deutsche und polnische politische Ideengeschichte um 1800. Autor m.in. In der Arena der preußischen Verfassungsdebatte. Adlige Gutsbesitzer der Mark und Provinz Brandenburg 1806‒1847, Berlin 2013) oraz współwydawca Handbuch Polen in der europäischen Geschichte, Bd. 3: Das 19. Jahrhundert. Stuttgart 2019 (hrsg. mit Michael G. Müller, Igor Kąkolewski und Robert Traba). Moderacja: dr Monika Saczyńska-Vercamer Historyczka. Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia pracowniczka naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów nowożytnych), gdzie m.in. organizowała cykl konferencji na temat roli rzeczy i obiektów kultury materialnej w relacjach społecznych. Od sierpnia 2023 jest ekspertką w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

Moderacja: dr Monika Saczyńska-Vercamer Historyczka. Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia pracowniczka naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów nowożytnych), gdzie m.in. organizowała cykl konferencji na temat roli rzeczy i obiektów kultury materialnej w relacjach społecznych. Od sierpnia 2023 jest ekspertką w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.