NAJNOWSZY KWARTALNIK LITERACJE

Szanowni Państwo,

chcieliśmy zarekomendować Państwu Kwartalnik LiteRacje, zajmujący się publikacją twórczości literackiej, promowaniem sztuki i popularyzacją nauki, wydawany przez Stowarzyszenie LiteRacje im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. W 2013 roku Stowarzyszenie otrzymało grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który sfinansował publikację czterech numerów, w tym numeru poświęconego postaci Tadeusza Żeleńskiego.
Redaktorem prowadzącym ten numer był wybitny znawca twórczości Boya, profesor Henryk Markiewicz. To pod Jego czujnym okiem powstawał numer boyowy, w którym znajdują się teksty poruszające następujące problemy: Kim jest Żeleński dzisiaj i kim jest Żeleński w poświęconych mu biografiach?O co i jakim orężem walczył Żeleński?, Boy gorszyciel i nauczyciel, Żeleński jako tłumacz i interpretator, Boya wizje Młodej Polski, Kobiety Boya, kobiety wokół Boya, Boya boje o kobiety.Wśród autorów znaleźli się m.in. Andrzej Lam, Janusz Tazbir, Józef Hen, Urszula Makowska, Agata Zawiszewska, Włodzimierz Próchnicki, Aleksander Wójtowicz, Anna Pekaniec.
Numer został ozdobiony oryginalnymi rysunkami autorstwa Agnieszki Sukiennik.