SPOTKANIE W MUZEUM LITERATURY IM. ADAMA MICKIEWICZA

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne poświęcone najnowszym publikacjom
Wydawnictwa Iskry:

Tuwim. Wylękniony bluźnierca

Mariusza Urbanka

Szopki 1922-1931 Pikadora i Cyrulik
a Warszawskiego
opracowanie Tadeusza Januszewskiego

W prezentacji udział wezmą autorzy publikacji

Z programem Tuwim in memoria wystąpi Chór Klubu Inteligencji Katolickiej
w Warszawie

29 listopada godzina 17,  Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza,
Rynek Starego Miasta w Warszawie