SPOTKANIE Z JANUSZEM ODROWĄŻ-PIENIĄŻKIEM

Prof. Edward Towpik

Dyrektor Muzeum Historii Medycyny

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zaprasza na kolejne Spotkanie Muzealne

podczas którego

 Janusz Odrowąż-Pieniążek

w nawiązaniu do swej najnowszej książki

Błagam, tylko nie profesor

opowie o spotkaniach

z Witoldem Gombrowiczem, Czesławem Miłoszem, Zbigniewem Herbertem, Jerzym Giedroyciem, Juliuszem Wiktorem Gomulickim, Julianem Krzyżanowskim, Stefanem Kisielewskim, Zygmuntem Mycielskim i in.

we wtorek, 27 października 2015 r.

o godz. 17.00,   ul. Żwirki i Wigury 63