Arno Anna

Ur. 1984. Ukończyła historię sztuki w Institute of Fine Arts, New York University. Ogłosiła m.in. książki biograficzne Niebezpieczny poeta. Konstanty Ildefons Gałczyński (Znak, 2013), Jaka szkoda. Krótkie życie Pauli Modersohn-Becker (Słowo/Obraz Terytoria, 2015) oraz tomy opowiadań Okna (Zeszyty Literackie, 2014), Ten kraj (Wydawnictwo Literackie, 2018).

fot. Anna Morgowicz