Baltyn-Karpińska Hanna

Hanna Baltyn-Karpińska – krytyk, historyk teatru, autorka wielu artykułów i recenzji. Tłumaczka licznych książek, w tym Historii teatru pod redakcją Johna Russella Browna.
Stale współpracowała z miesięcznikami „Nowe Książki” i „Teatr” oraz kwartalnikiem „Notatnik Teatralny”. 
Zmarła 17.07.2014 r.