Karasek Krzysztof

Studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako poeta zadebiutował w 1966 r. na łamach miesięcznika „Poezja”. 
W latach 1967–1971 był członkiem redakcji pisma „Orientacje”, od 1972 r. pełnił funkcje kierownika działu w miesięczniku „Nowy Wyraz”.
Ogłosił kilka tomików poetyckich, m.in. Drozd i inne wiersze.