Kozłowski Maciej

Maciej Kozłowski (ur. 1943), pisarz, historyk, dyplomata. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego koordynator pracy nad Raportem o rozszerzeniu NATO, działacz stowarzyszenia Forum Dialogu.
W latach 60. ukończył Archeologię Śródziemnomorską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz nawiązał współpracę z „Kulturą” Jerzego Giedroycia. Po usunięciu ze studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego wyemigrował do Norwegii, następnie rozpoczął studia na Sorbonie. W 1968 r. aresztowany i skazany w procesie „taterników” na trzy i pół roku więzienia. W latach 80. redaktor naczelny półlegalnych „Wiadomości Krakowskich” oraz „Tygodnika Powszechnego”. Od 1975 roku pracował nad książkami: Katalog Duchów Polskich, Almanach Piękności, Najcenniejsze. Przetłumaczył Stryja Silasa J. Sheridana Le Fanu oraz Naukę a świat Współczesny Whiteheada. Autor Krajobrazów przed bitwą (nagroda Podziemnej Solidarności i podziemnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz nagroda Andrzeja Struga), a także Między snem a Zbruczem (nagroda „Polityki”). Po obronie pracy doktorskiej na wydziale historycznym UJ (1988 r.) wyjechał do USA jako zastępca ambasadora w Waszyngtonie. Od 1994 r. związany z MSZ. W latach 1999–2003 sprawował funkcję ambasadora RP w Izraelu. Autor krótkiej historii Polski Poland the story (wydanie angielskie i hebrajskie). Jako redaktor pracował nad publikacją pt. Trudne pytania.