Łubieński Tomasz

Urodził się 18 kwietnia 1938 roku w Warszawie. Ukończył I Liceum TPD im. Bronisława Limanowskiego na Żoliborzu. Studiował najpierw historię, potem polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w redakcjach „Polski” (Zachód), „Kultury”, „Teatru”, „Tygodnika Solidarność”, „Nowych Książek”. Pisywał m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Zeszytach Literackich”, „Dialogu”, „Aneksie”, „Gazecie Wyborczej”. Współzałożyciel miesięcznika „Res Publica”. Opublikował m.in. eseje: Bić się czy nie bić, Czerwonobiały, Bohaterowie naszych czasów, Norwid wraca do Paryża, M jak Mickiewicz, Ani tryumf, ani zgon, Wszystko w rodzinie, Zaczęło się we wrześniu, Molier nasz współczesny; powieści: Pod skórą, Turnus; zbiór poezji Nieobecni mają rację. Wystawiono jego dramaty, m.in.: Zegary (Teatr Stary, Kraków), Koczowisko (Teatr Współczesny, Wrocław; Teatr Narodowy, Warszawa), Śmierć Komandora (Teatr Współczesny, Wrocław; Teatr Dramatyczny, Warszawa), Ostatni (Teatr Narodowy, Warszawa). Tłumaczył Boską komedię Dantego i sztuki teatralne z języka francuskiego. Członek SPP i Pen Clubu.