Redzik Adam

Doktor nauk prawnych (UJ), doktor nauk humanistycznych (KUL), redaktor w „Palestrze”, adiunkt na WPiA UKSW oraz na WSNSiR UW. 
Dwukrotnie stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007, 2008), współzałożyciel Instytutu Allerhanda. Autor ponad dwustu opracowań z dziejów prawa, nauki prawa i czasopiśmiennictwa prawniczego, dziejów nauki, prawa porównawczego oraz regionalistyki, w tym kilku książek, m.in.: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946 (TN KUL 2006), Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (C.H. Beck 2009), Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce (Naczelna Rada Adwokacka 2007, wyd. 2, 2010).