Rutkowski Krzysztof

Profesor w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (UW), pisarz i tłumacz.
Jego ważniejsze książki: Ani było, ani jest (1984); Przeciw (w) literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury (1987); Braterstwo albo śmierć (1988, 1990, 1999); Męczennice z Saint-Denis (1991); Paryskie pasaże (1994, 1995, 1998, 2008); Stos dla Adama albo kacerze i kapłani (1994); Mistrz. Widowisko (1996); Raptularz końca wieku (1997); Xiężniczka. Miejsce Xawery Deybel w rodzinie Mickiewiczów (1998); Śmierć w wodzie (1999); Książę Bezdomny (1999); Kościół św. Rocha (2001); Paradoks niedojrzałości. Przyczynek do stosunków polsko-francuskich. Wydanie dwujęzyczne: polsko-niemieckie (2005); Zakochany Stendhal (2006); Ostatni pasaż. Przepowieść o byciu byle-jakim (2007); Requiem dla moich ulic (2008); Wokulski w Paryżu (2010). Przetłumaczył m.in.: Taras w Rzymie, Seks i trwogę, Życie sekretne, Noc seksualną Pascala Quignarda; Polacy na Ukrainie, Walka o ziemię, Trójkąt ukraiński Daniela Beauvois’a; Skafander i motylJean-Dominique’a Bauby’ego.
Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich.