Sołowianiuk Paulina

Paulina Sołowianiuk ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się żywo postaciami, które wywarły wpływ na polską kulturę i obyczajowość doby międzywojnia.
Obecnie mieszka w Norwegii i twierdzi, że kontrolowana nostalgia jest jednym z trwalszych źródeł inspiracji.