Werblan Andrzej

Andrzej Werblan, ur. 1924. Tarnopolanin, w latach 1939–1943 zesłaniec, Sybirak, do Polski wrócił z I Armią WP. Działacz PPS, potem PZPR. Pracę w gmachu KC rozpoczął w roku 1954 i nie opuszczał „Białego Domu” do roku 1971, awansując, aż do stanowiska sekretarza KC. Wicemarszałek Sejmu (1971–1982), członek Biura Politycznego KC PZPR (1980).
W strukturach władzy w latach 60. i 70. odpowiadał za sprawy nauki i oświaty. Pracował w zespole ghostwriterów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka.
W kryzysie lat 1980–1982 wsparł partyjne „struktury poziome” i nurt reformatorski. Historyk, profesor.
Autor książek m.in. Władysław Gomułka sekretarz generalny PPR i Stalinizm w Polsce.