UZALEŻNIENIA XXI WIEKU – KONKURS DLA DZIENNIKARZY

UWAGA DZIENNIKARZE! JUŻ PO RAZ CZWARTY RUSZA KONKURS PT. „UZALEŻNIENIA XXI WIEKU”.Uzależnienia behawioralne jak siecioholizm, pracoholizm, seksoholizm czy uzależnienie od gier online to wciąż nowe zjawisko, które nadal domaga się rzetelnego dziennikarskiego opisania. Szacuje się, że od 0,3% do 10% społeczeństwa na świecie może być uzależnione od Internetu, od 1% do 10% od kompulsywnego kupowania, 6 % od seksu a aż 30% od pracy. Fundacja Inspiratornia już po raz czwarty zaprasza do udziału w konkursie poświęconym współczesnym uzależnieniom.

– Pomysł na konkurs zrodził się po ogłoszeniu w 2012 roku wyników pierwszych ogólnopolskich badań poświęconych uzależnieniom behawioralnym, które wskazywały, że wiedza Polaków na temat uzależnień behawioralnych jest bardzo niska. Więcej – w opinii respondentów tego rodzaju problemy, jak siecioholizm, pracoholizm czy uzależnienie od zakupów, nie są na tyle istotne, aby leczenie było nieopłatnie w ramach NFZ – mówi inicjatorka konkursu, Maja Ruszpel.

Sam konkurs „Uzależnienie XXI wieku” zaistniał w roku 2014. Od początku celem konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat uzależnień od czynności; adresatami konkursu są dziennikarze, jako grupa społeczna kształtująca w dużej mierze świadomość społeczną W ciągu poprzednich trzech edycji  konkursu dziennikarze nadesłali łącznie 150 prac, w których podejmowali temat związany z trudami i zmaganiami codziennymi ludzi uzależnionych od różnego rodzaju czynności. Oceniało je Jury w składzie: Bernadeta Lelonek-Kuleta (KUL), prof. Barbara Giza (Uniwersytet SWPS) i Mariusz Szczygieł (Instytut Reportażu) – Przewodniczący Jury. Aż 14 osób zostało do tej pory nagrodzonych lub wyróżnionych. Dotychczas wśród zgłoszonych prac przeważały wywiady oraz materiały publicystyczne.

– W tym roku szczególnie zależy nam, żeby pojawiło się więcej reportaży. Bo uzależnienia behawioralne to bezdyskusyjnie właśnie temat na pogłębiony reportaż. Reportaż z wyrazistym, niejednoznacznym psychologicznie bohaterem, z odniesieniem do jego osobistego, indywidualnego doświadczenia do współczesnej wiedzy naukowej oraz osadzeniem go w kulturze i społeczeństwie XXI wieku – mówi Ruszpel.

Fundacja Inspiratornia będzie wspierać dziennikarzy, którzy będą potrzebowali pomocy w znalezieniu bohaterów materiałów dziennikarskich czyli osób uzależnionych i ich bliskich, a także ekspertów (psychologów, terapeutów uzależnień, naukowców).

– Mamy wiele kontaktów, zarówno w środowisku terapeutów uzależnień, jak i osób, które odbyły terapię i chcą podzielić się swoim doświadczeniem – dodaje Maja Ruszpel. – Zapraszamy zatem do nadsyłania pytań i pomysłów na reportaże, wywiady czy  audycje. Chętnie pomożemy przy ich realizacji.

Konkurs zakończy gala, która odbędzie się 26 listopada w Warszawie w klubie „Wrzenie świata”. Laureaci otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Nagrody przekażą również patroni konkursu: Wydawnictwo ISKRY oraz Uniwersytet SWPS.

Więcej informacji: www.fundacja-inspiratornia.pl

fundacja.inspiratornia@gmail.com
tel.: 606 662 355; 608 015 735

Uzależnienia XXI wieku