WACŁAW OSZAJCA W ŁAZIEKACH KRÓLEWSKICH

Zapraszamy na spotkanie z o. Wacławem Oszajcą, kapłanem katolickim i jezuitą, które odbędzie się w ramach cyklu „Światło literatury”. Dawne i najnowsze utwory poety przeczyta Daniel Olbrychski. Sylwetkę o. Oszajcy przedstawi Sergiusz Sterna-Wachowiak. Jezuita będzie pytany nie tylko o źródła swojej niezwykłej liryki, ale też o jego stosunek do skomplikowanych relacji między sacrum a profanum we współczesnym świecie.

O. Oszajca, w swojej twórczości poetyckiej, prezentuje postawę religijności otwartej, i to w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, otwartej na inne światopoglądy, nawet te od katolicyzmu odległe, jeśli ich podstawą jest troska o człowieka i jego duchowość.

Po drugie, otwartej na wszystkie problemy ludzkiej egzystencji, łącznie z doświadczeniem radości płynącej ze smakowania życia, miłości (również w aspekcie erotycznym), ale też śmierci, choroby i przemijania. Jest to liryka, która wydaje się – na wzór oświeceniowy – przekraczać granice kultury narodowej. Można ją określić jako w pełni „śródziemnomorską”, a jednocześnie niepozbawioną specyficznego rysu środkowoeuropejskiego: niezwykłego połączenia nostalgii i ironii.

Twórczość Oszajcy przekonuje, że dla chrześcijanina, ale i dla każdego wrażliwego człowieka przełomu tysiącleci, nie istnieje podział na sacrum i profanum, że to właśnie pełne otwarcie na ziemski dramat człowieka zwykle zostaje uświęcone.

Więcej o spotkaniu na stronach kwartalinika Akcent oraz Łazienek Królewskich

27 kwietnia 2016, godz. 18:00
Pałac na Wyspie
Łazienki Królewskie w Warszawie

wstęp wolny