WARSZAWSKA PREMIERA LITERACKA DLA ARKADIUSZA SZARAŃCA

Miasto Stołeczne Warszawa 

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Staromiejski Dom Kultury

Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór z okazji przyznania

Warszawskiej Premiery Literackiej

Arkadiuszowi Szarańcowi

za książkę lipca 2019 roku

„WARSZAWA DZIKA”

Nagrodę Autorowi, oraz dyplom honorowy

  Wydawnictwu Iskry,

wręczy przewodniczący Jury

ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi

 ANDRZEJ KRUSZEWICZ

Fragmenty książki odczyta   

KRYSTYNA CZUBÓWNA

Czwartek, 18 lipca 2019 roku, godz.18.00,

Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska,

 Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS