WIECZÓR POŚWIĘCONY EDWARDOWI STACHURZE

Prezes Wydawnictwa Iskry Wiesław Uchański
zaprasza na wieczór poświęcony życiu i twórczości

EDWARDA STACHURY

z okazji wydania antologii
„Cała jaskrawość i inne utwory”


O poecie porozmawiają:
Monika Stachura – bratanica pisarza
Jakub Beczek – literaturoznawca

Fragmenty utworów przeczyta:
Maciej Kowalewski

Spotkanie odbędzie się
w środę, 15 września 2021 roku o godzinie 18,
w Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta 22/24 
w Warszawie

Wstęp wolny!


O książce:

„Cała jaskrawość i inne utwory” – pierwszy w XXI wieku zebrany w jednym tomie obszerny wybór poezji i prozy Edwarda Stachury, przygotowany przez Monikę Stachurę (bratanicę pisarza) oraz Jakuba Beczka (literaturoznawcę, autora książki Teraz oto jestem. Edward Stachura we wspomnieniach oraz licznych artykułów dotyczących pisarza). Bohaterowie poszukujący prawdy i prawda szukająca form wyrazu. Zachwyt nad każdą chwilą obok przemijania i nostalgii. Cała jaskrawość życia i śmierci kultowego autora. 

W niniejszym wydaniu uwzględniono odautorskie poprawki do tekstu Wszystko jest poezja, a także zaproponowano dokładniejsze odczytanie rękopisu Listu do Pozostałych.

O Edwardzie Stachurze:

Był autorem powieści, wierszy, poematów, opowiadań. Urodził się w rodzinie polskich emigrantów we Francji. W 1948 r. wrócił do Polski. Debiutował w 1956 roku w dwutygodniku „Helikon”. Studiował romanistykę – najpierw na KUL-u, potem na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie podróży stypendialnej (1969–1970) do Meksyku studiował literaturę na tamtejszym UNAM. Stał się kultowych pisarzem młodego pokolenia lat siedemdziesiątych.

Skrupulatnie zacierał w swych utworach granicę pomiędzy życiem a literaturą. W rzeczywistości opisywał wciąż jedną postać, która ewoluowała tak jak on. Działalność artystyczna była dla niego formą autoanalizy. Jego twórczość szczegółowo ilustruje więc drogę, którą uparcie szedł, by zgłębić tajemnicę życia i śmierci. Wędrówka ta doprowadziła go do samobójstwa, zaś jego książki okazały się literackim dokumentem samozagłady. W pamięci czytelników zapisał się jako outsider z gitarą, włóczęga, obserwator świata czy nawet jako prorok, który dotarł do istoty rzeczy.