WOJCIECH KASS W SOPOCIE

W czwartek, 3 listopada o godz. 18.00, redakcja dwumiesięcznika literackiego „Topos” i Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zapraszają na spotkanie z Wojciechem Kassem, poetą, eseistą, redaktorem „Toposu” i dyrektorem Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu.
Spotkanie wokół najnowszego zbioru poezji Wojciecha Kassa Pocałuj światło. 89 wierszy poprowadzi Krzysztof Kuczkowski.