ZBIGNIEW MIKOŁEJKO NA UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU IM. HALINY SZWARC

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc

przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

oraz

Wydawnictwo Iskry

zapraszają na spotkanie autorskie

Zbigniewa Mikołejki

i promocję książki

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH POPRAWIONE PONOWNIE

19 kwietnia (środa) 2017 roku o godzinie 16.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc

przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103 w Warszawie