Kalendarium Iskier

Kalendarium Iskier

Wydawnictwo Iskry istnieje od 1952 roku, a swoją nazwą nawiązuje do „Biblioteki Iskier”wydawanej w ramach czasopisma „Iskry”, które powstało w 1923 roku pod redakcją Władysława Kopczewskiego.

Wydawnictwo przez 62. lata miało siedzibę przy ul. Smolnej 11 w Warszawie, w miejscu, gdzie przed II wojną światową mieszkał i tworzył Tadeusz Boy-Żeleński.

1952–1958 DYREKTOR CELINA MILSKA

1958–1969 DYREKTOR JERZY WITTLIN

1969–1976 DYREKTOR IGNACY GAJEWSKI

1977–1987 DYREKTOR ŁUKASZ SZYMAŃSKI

1987–1992 DYREKTOR WIESŁAW UCHAŃSKI

1992–DO CHWILI OBECNEJ PREZES WIESŁAW UCHAŃSKI