Kontakt

WYDAWNICTWO ISKRY SPÓŁKA Z O.O.

al. Wyzwolenia 18
00-570 Warszawa

tel. +48 22 827 94 15
(koszt połączenia według taryfy operatora)

NIP: 526-015-29-62
REGON: 010564344

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy, nr rejestru sądowego: KRS 0000009382, kapitał zakładowy 51.060 PLN.

Prezes
dr Wiesław Uchański
 

Redakcja
Magdalena Partyka

m.partyka@iskry.com.pl

 
Dyrektor ds. wydawniczych
Krzysztof Obłucki

k.oblucki@iskry.com.pl
 
Kierownictwo artystyczne
Andrzej Barecki

andrzej.barecki@wp.pl
 
Dział handlowy
Arkadiusz Redosz
rozliczenia@iskry.com.pl 
 
 
Promocja i marketing
Piotr Malik
iskry@iskry.com.pl

 
   
Księgowość
Monika Bugajny
fk@iskry.com.pl

SPRZEDAŻ DETALICZNA,
ADRES REALIZACJI ZAMÓWIEŃ, ODBIORU I REKLAMACJI

Księgarnia LIBER
ul. Krakowskie Przedmieście 24
00-325 Warszawa
tel. +48 22 826 30 91
e-mail: internet@liber.pl

Księgarnia NIKE
ul. Puławska 11 (róg Goworka)
02-515 Warszawa
tel. +48 22 849 12 65
e-mail: nike.pulawska11@liber.pl

SPRZEDAŻ HURTOWA LIBER S.A.

www.dystrybucja.liber.pl
ul. Zorzy 4
05-080 Klaudyn
tel. +48 22 663 98 13
fax +48 22 663 98 12
 e-mail: dystrybucja@liber.pl