O Iskrach

Swą nazwą nawiązujemy do ukazującego się przed wojną, w latach 1923–1939, tygodnika „Iskry” oraz znanej serii książek „Biblioteka Iskier”. Spadkobiercy Władysława Kopczewskiego wyrazili zadowolenie z kontynuowania tradycji wydawniczej. 
Jako wydawnictwo istniejemy od 1952 roku (wydzieliliśmy się z wydawnictwa Książka i Wiedza), a od 1992 jesteśmy oficyną prywatną, której prezesem jest dr Wiesław Uchański.

Dyrektorzy Iskier:
1952–1958 Celina Milska
1958–1969 Jerzy Wittlin
1969–1976 Ignacy Gajewski
1977–1987 Łukasz Szymański
1987– do chwili obecnej Wiesław Uchański

4 kwietnia 1957 roku został rozstrzygnięty konkurs na logo Państwowego Wydawnictwa Iskry. Pierwsze miejsce zajął Wojciech Kubiczek ze znakiem graficznym „Start”:

Drugie miejsce zajął Jerzy Cherka z godłem „Naprzód”. Znak ten został nadesłany na „I Ogólnopolską Wystawę Znaku” w 1969 roku i trafił do katalogu. 


Czytelnicy, którzy znają książki Iskier od wielu lat, dostrzegają zmiany zachodzące w naszym profilu wydawniczym. Szczególnie w ostatnich latach punkt ciężkości przeniesiony został z literatury pięknej, w tym także dziecięcej i młodzieżowej, na szeroko rozumianą literaturę faktu: biografie, wspomnienia, dzienniki, eseje i opracowania historyczne, monografie oraz książki popularnonaukowe. W tym zakresie odnosimy coraz większe sukcesy, czego wyrazem są zarówno opinie odbiorców, jak i liczne nagrody, które otrzymują nasze publikacje. 

Naszą ambicją jest zaspokajanie wysokich wymagań czytelników – chcemy, aby książki Iskier służyły nie tylko intelektualnej rozrywce, ale odpowiadały także ich potrzebom estetycznym. Dlatego też, łącząc lata doświadczeń z nowatorskimi pomysłami, dążymy do jak najwyższego poziomu edytorskiego naszych publikacji. O ich graficzny kształt dba Andrzej Barecki, a kolejne wyróżnienia w konkursach Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejsze Książki Roku potwierdzają, że nasze wysiłki idą w dobrym kierunku.

Siedzibą Iskier w latach 1952–2014 było dawne mieszkanie Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Aby to upamiętnić, stworzyliśmy Salon Boya, w którym przechowywaliśmy pamiątki po słynnym tłumaczu, krytyku i pisarzu. Był on wizytówką naszej firmy, a organizowane w nim spotkania (np. z młodzieżą szkolną) cieszyły się dużym powodzeniem.
Obecnie Salon, w związku z przeprowadzką, już nie istnieje.

Wydawniczy dorobek Iskier to ponad 6 tysięcy tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym już 170 milionów egzemplarzy. Nad poszerzaniem i uatrakcyjnianiem oferty pracujemy stale.

Propozycje wydawnicze w postaci całej książki lub jej obszernego fragmentu, prosimy przesyłać na adres mailowy Wydawnictwa w postaci dowolnego pliku tekstowego. Specjalizujemy się w książkach historycznych i biograficznych dotyczących historii i kultury polskiej. Wydajemy przede wszystkim polskich autorów.
Zaznaczamy, iż nie wydajemy powieści, powieści historycznych, fabularyzowanych biografii, kryminałów, powieści romantycznych, dramatów, przewodników i książek podróżniczych, książek młodzieżowych czy dziecięcych.
 Nie wydajemy kalendarzy. Nie wydajemy debiutanckich tomików poezji. Tekstów niezamówionych nie odsyłamy pocztą i ich nie komentujemy. Jednocześnie informujemy, iż nie zajmujemy się recenzowaniem utworów ani nie świadczymy usług poligraficznych.

Ze względu na charakter naszych książek, przy ich ilustrowaniu korzystamy najczęściej z archiwum rodzinnego autora. Kierownikiem artystycznym jest od wielu lat Andrzej Barecki i całkowicie ufamy jego zdaniu.

Wydawnictwo Iskry Sp. z o.o.
al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa
tel. (22) 827 94 15, e-mail: iskry@iskry.com.pl

NIP 526-015-29-62, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy, nr rejestru sądowego: KRS 0000009382, Regon 010564344, kapitał zakładowy 51.060 PLN 

Jesteśmy członkiem POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI: http://www.pik.org.pl/

Archiwalna wycieczka po siedzibie ISKIER na ul. Smolnej 11.