MAREK WĘCOWSKI W POZNANIU

Instytut Filologii Klasycznej UAM zaprasza na spotkanie z prof. Markiem Węcowskim, autorem książki „Tu jest Grecja! Antyk na nasze czasy”, które odbędzie się we wtorek, 12 grudnia, o godz. 17.00 w Salonie Mickiewicza pod Kopułą. Z gościem rozmawiał będzie Michał J. Baranowski.

Termin i miejsce:
wtorek, 12 grudnia o godzinie 17
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Salon Mickiewicza pod Kopułą
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Wydarzenie jest częścią seminarium starożytniczego, które prowadzą: dr Cezary Dobak (IFK UAM), dr Filip Taterka (IKSiO PAN) i dr Michał J. Baranowski.

O KSIĄŻCE:
Wielka groźna historia wróciła. Katastrofa ekologiczna, światowy krach gospodarczy, pandemia, cierpienie mas uchodźców, okrutna wojna w Europie, kryzys liberalnej demokracji. Ta książka powstała z przekonania, że razem ze starożytnymi Grekami możemy lepiej zrozumieć nasz świat. To z ich cywilizacji wyrosła nasza. Przyjrzyjmy się z bliska ich kulturze, religii, teatrowi, rozrywkom, a także wojnom, polityce, demokracji. Od Homera do Aleksandra Wielkiego. Poznajmy sposoby radzenia sobie Greków z kryzysami i… uczmy się na ich błędach.

O AUTORZE:
Pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent UW oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Były junior fellow Centrum Studiów Helleńskich Uniwersytetu Harvarda, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia University), Komisji Fulbrighta (Princeton University) oraz programu im. M. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (University of Cincinnati). Autor książek, m.in. Sympozjon, czyli wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej, IX–VII w. p.n.e. (2. wyd. Warszawa 2014; wyd. angielskie Oksford 2014) oraz Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele (Toruń 2018; wyd. angielskie Oksford 2022), a także kilku podręczników szkolnych. Współautor (wraz z B. Bravo, E. Wipszycką i A. Wolickim) Historii starożytnych Greków, t. II: Okres klasyczny (Warszawa 2009).