PIOTR ŁOPUSZAŃSKI W RADOMIU

Wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu zapraszamy Państwa na dzisiejsze spotkanie z autorami nominowanymi do Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Wśród nominowanych jest Piotr Łopuszański, autor książki „Bywalec zieleni. Bolesław Leśmian. Biografia”. Spotkanie będzie transmitowane online, a poprowadzi je Adrian Szary.

Termin i miejsce:
piątek, 26 listopada o godzinie 19
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 12

Więcej informacji: https://bit.ly/MBPR2611

A oto uzasadnienie nominacji przygotowane przez prof. dr hab. Arkadiusza Bagłajewskiego – przewodniczącego jury:

Piotr Łopuszański – „Bywalec zieleni. Bolesław Leśmian.Biografia”.
Sumienna, oparta na bogatym źródłowo materiale, najpełniejsza biografia Bolesława Leśmiana, wielkiego poety, związanego także z leżącą nieopodal Radomia Iłżą. Autor odtwarza i porządkuje życie poety, stosując szczególny klucz topografii literackiej, ukazując, jak wiele konkretne miejsca znaczyły w biografii autora Sadu rozstajnego. Chronologicznie ujęty aspekt przestrzenny jest także próbą odtworzenia materii życia, w której niestabilna codzienność, perturbacje wydawnicze, wreszcie kłopoty finansowe stanowią o specyfice życia poety. W tym szczegółowo, niekiedy wręcz drobiazgowo odtwarzanym splocie codzienności życia i kolejnych zatrudnień Leśmiana, znalazło się miejsce na wprowadzenie planu biografii intelektualnej, choć nie jest ona na pierwszym miejscu. Piotr Łopuszański stara się łączyć te dwa aspekty biograficznej relacji: życie codzienne, zwyczajne, choć przecież są w nim i miejsca tajemne (związane z kobietami), ukazywane wszak taktownie, z życiem intelektualnym: kolejnymi perypetiami wydawniczymi, pracami na niwie literackiej, stopniowym zdobywaniu pozycji w świecie literackim, choć, jak wiemy, prawdziwe uznanie przyszło już po śmierci poety. Otrzymaliśmy biografię sumienną, w pewnych miejscach korygującą dotychczasowe ustalenia i sądy biograficzne, opartą na szerokiej kwerendzie i znajomości Leśmianowej materii życia. Łopuszański napisał rzecz dla szerszego kręgu odbiorców, zwłaszcza zainteresowanych kolejami życia, zaś w dołączonej bibliografii i przypisach na końcu książki spłacił trybut biograficznie zorientowanej leśmianologii.