Barbarzyńska Europa (TW)

Cena detaliczna:

67.00

Brak w magazynie

Kiedy mówimy o korzeniach cywilizacji europejskiej, kojarzymy je przede wszystkim z kulturą klasyczną. Warto jednak pamiętać, że i ona nie była jednorodna. Składała się na nią kultura rzymska i grecka, a także hellenistyczna, która do źródeł naszej cywilizacji wniosła elementy despotycznych tradycji starożytnego Wschodu. Ale na oblicze Europy wpłynęło również dziedzictwo ludów spoza śródziemnomorskiego kręgu kulturowego, żyjących poza granicami starożytnej Grecji i Rzymu: na wschód od Renu, na północ od Alp i za Dunajem. Rzymianie określali te krainy wspólna nazwą barbaricum. Barbarzyńskie ludy: Celtowie, Germanie, Słowianie, ludy ugrofińskie wchodziły w orbitę śródziemnomorskiej cywilizacji stopniowo i w rozmaitych okolicznościach historycznych, co wpływało na rezultaty wzajemnego oddziaływania tradycyjnych kultur plemiennych i kultury klasycznej. Rozpatrując zatem rodowód dzisiejszej cywilizacji europejskiej, trzeba mieć na uwadze także owe barbarzyńskie korzenie – i o nich właśnie jest ta książka.

Nagrody

  • W 2007 roku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała nagrodę w obszarze nauk humanistycznych i społecznych prof. dr hab. Karol Modzelewskiemu z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego za badania nad historią powstawania tożsamości europejskiej odkrywające znaczenie tradycji przedchrześcijańskiej i wielokulturowej dla współczesnego pojęcia Europy przedstawione w dziele Barbarzyńska Europa
  • Prof. Karol Modzelewski otrzymał w 2004 r. główną nagrodę „Klio” (Porozumienie Wydawców Książki Historycznej) w kategorii autorskiej za książkę Barbarzyńska Europa.
  • Książka otrzymała tytuł Książki Roku 2004 przyznawany przez miesięcznik kulturalny „Odra”
  • Książka dostała nagrodę w konkursie o Pióro Fredry na Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek (grudzień 2004 r.)
  • Książka została nagrodzona  Warszawską Premierą Literacką – Książka Sierpnia 2004 r. (Ministerstwo Kultury, Fundacja Kultury Polskiej, Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego)
  • Otrzymała tytuł Książki Lata 2004 r. w Poznańskim Przeglądzie Nowości Wydawniczych (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu)
Oprawa

Twarda z obwolutą

Numer wydania

I

Wymiary

150 x 235

Opracowanie graficzne

Andrzej Barecki

Data wydania

2004

ISBN

83-207-1758-2

Liczba stron

520