Ósmy dzień tygodnia

Autor:

Cena detaliczna:

34.90

Dostępne ebooki:

Dwie doskonałe mikropowieści stworzone przez dojrzałego, choć przecież bardzo młodego pisarza. Wykorzystując własne doświadczenia, Hłasko zobrazował tragizm dwóch pokoleń: wojennej młodzieży poszukującej swojego miejsca w socjalistycznym mieście gruzów i boleśnie doświadczonych przez życie degeneratów, szukających schronienia w zatrważająco malowniczej dziczy Kotliny Kłodzkiej.

Recenzje

Ivo Vuco poleca książkę na blogu: Hultaj Literacki
Jarosław Hebel o prozie Hłaski w: Mojej Przestrzeni Kultury
Maria Piękoś recenzuje książkę na stronie: Book Hunter

Numer wydania

I

Druk

Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca

Korekta

Jolanta Spodar

Data wydania

2020-10-21

EAN

9788324410743

ISBN

978-83-244-1074-3

ISBN e-publikacji

978-83-244-1083-5

Liczba stron

352

Opieka edytorska

Agnieszka Dziewulska

Opracowanie graficzne

Janusz Barecki

Wstęp

Radosław Młynarczyk

Zdjęcie na okładce

wykorzystano fotos Tadeusza Romana z filmu Czesława Petelskiego „Baza ludzi umarłych” © Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Fragment książki