ROCH SULIMA W WARSZAWIE

Wraz z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk zapraszamy Państwa na spotkanie wokół książki Rocha Sulimy „Powidoki codzienności. Obyczajowość Polaków na progu XX wieku”. W spotkaniu udział wezmą: Roch Sulima, autor publikacji; Wiesław Uchański, Prezes Wydawnictwa Iskry; Robert Zydel, Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego; Zbigniew Benedyktowicz wraz z zespołem redakcji kwartalnika „Konteksty” (ISPAN). To już drugie wydarzenie z cyklu „Muzeum Etnograficzne w «Kontekstach»”.

Termin i miejsce:
poniedziałek, 22 maja o godzinie 18
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
ul. Kredytowa 1

O KSIĄŻCE:

Powidoki codzienności. Obyczajowość Polaków na progu XXI wieku to książka nawiązująca do wydanej w 2000 roku Antropologii codzienności.

Dziś znika, szczególnie wśród młodszych pokoleń Polaków, udręka szarej codzienności, której kultura popularna nadaje powab czegoś niecodziennego, pożądanego świata spełnień, a nie elementarnych, surowych konieczności. Codzienność jest modna, zostaje zauważana w naszych rozmowach, wizualizuje ją nieustannie reklama. Staje się odmianą potocznej refleksyjności,  jest mitopodobna, totalizująca, nadaje hybrydyczną formę tradycyjnym dziedzinom kultury, takim jak obyczaj, sztuka, religia, polityka, technika.

Czy można dziś zatem mówić już o „upadku w codzienność”?

Eseje zebrane w Powidokach codzienności podejmują zagadnienia, które mogłyby znaleźć się w klasycznych „opisach obyczajów”. Zorientowana na nowość, prefabrykowana, a nawet algorytmizowana codzienność podważa sankcje obyczaju, ale też ożywia jego pamięć, postrzega obyczaj jako „utajony język”, w którym wyraża się przeczucie niewywrotności świata.

O AUTORZE:

Roch Sulima – profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, zajmuje się przemianami polskiego obyczaju, antropologią codzienności, wpływem mediów na przeobrażenia wzorców kultury potocznej i popularnej oraz historią kultury polskiej i europejskiej. Autor kilkunastu książek i opracowań naukowych, w tym bestsellerowej Antropologii codzienności.