Bracia Rojek

Bracia Rojek to jeden z pseudonimów Mariana Eilego-Kwaśniewskiego (Bracia Rojek, Krecia Pataczkówna, Lord Gallux, Makaryn z Cedetu, Martin Nabiałek, mgr Kawusia, Salami Kożerski)