Brandys Kazimierz

Kazimierz Brandys – prozaik i eseista, autor wspomnień, dzienników i scenariuszy filmowych podejmujący w swej twórczości tematykę psychologiczną, ujawniający historyczne i polityczne uwarunkowania postaw jednostki.
Najważniejsze utwory: Drewniany koń, tetralogia Między wojnami, Nierzeczywistość, Miesiące, Zapamiętane.