Drzewucki Janusz

Janusz Drzewucki, ur. w 1958 roku w Kruszwicy. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1982). Był dziennikarzem „Studenta” i „ITD” oraz dzienników „Nowa Europa” i „Rzeczpospolita”.
W latach 1997–2009 roku autor comiesięcznego felietonu Półka z poezją publikowanego w dodatku do „Rzeczpospolitej” – „Rzecz o książkach”. Od 2005 do 2012 pracował w wydawnictwie Czytelnik.
Za debiutancki zbiór wierszy Ulica Reformacka (1988) uhonorowany został Nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny, przyznawaną za najlepszy poetycki książkowy debiut roku. Ponadto autor tomów poezji Starożytny język (1989), Podróż na południe (1995) i Światło września (1998), a także Wiersze wybrane (2010).
Autor książek o polskiej poezji współczesnej: Chaos i konwencja (1988), Smaki słowa (1999) oraz Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie (2004). Laureat nagród im. Stanisława Wyspiańskiego i Stanisława Piętaka w dziedzinie krytyki literackiej.
Od 1983 roku współpracownik miesięcznika „Twórczość”, od 1996 członek zespołu redakcyjnego i redaktor działu poezji tego najstarszego polskiego czasopisma literackiego.

fot. Mirela Tomczyk