Friszke Andrzej

Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. otrzymał tytuł docenta doktora habilitowanego. Redagował dział historyczny w „Tygodniku Solidarność”, od 1982 r. jest redaktorem działu historycznego miesięcznika „Więź”, publikował także w wydawnictwach drugiego obiegu i paryskich „Zeszytach Historycznych”. Od 1990 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1999 r. członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Wykłada w Collegium Civitas dwudziestowieczną historię Polski. Opublikował książki O kształt Niepodległej, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Polska Gierka, Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989, Życie polityczne emigracji, Koło Posłów Znak w Sejmie PRL 1957–1976, Spojrzenie wstecz, wspólnie z Oleną Blaton opracował Zygmunta Zaremby Listy 1946–1967. Za Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989 w 2004 r. uhonorowany został nagrodą „Newsweeeka” „Podporiusz” (kategoria: wydarzenia). Ponadto laureat nagród: „Odry” (1994), Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (1995), „Za osiągnięcia w badaniach polonijnych” (2000); otrzymał też Nagrodę im. Jerzego Giedroycia (2001) oraz wspólnie z Oleną Blaton – „Polityki” (2002).