Giełżyński Wojciech

(9.05.1930 r. – 3.03.2015 r.) Reporter i publicysta. Autor ponad pięciu tysięcy publikacji prasowych oraz sześćdziesięciu – całej kopy! – książek i albumów, głównie o krajach Trzeciego Świata i o Polsce. W latach 1995 – 2006 był rektorem Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie