Hall Aleksander

Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od końca lat 70. zaangażowany w działalność polityczną (Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Ruch Młodej Polski, Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” w Gdańsku, prymasowska Rada Społeczna). Od 1988 r. pracował w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Był ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, odpowiedzialnym za kontakty z partiami politycznymi, stowarzyszeniami i ruchami społecznymi. W latach 1988–1989 wiceprezes Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”.

W 1990 roku objął funkcję przewodniczącego Forum Prawicy Demokratycznej, następnie został wybrany na wiceprzewodniczącego Unii Demokratycznej i szefa frakcji FPD w Unii. W 1992 roku po powstaniu Partii Konserwatywnej został jej przewodniczącym. W 1997 roku stanął na czele Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Był posłem na Sejm.

Autor książek Interior miłości oraz wydanej nakładem Iskier biografii Charles de Gaulle – na jej podstawie obronił tytuł doktora nauk historycznych.