Jabłkowski Feliks

Urodził się w 1899 roku w Warszawie, w rodzinie o tradycjach pozytywistycznych, w której niechęć do zbytku łączono z wychowaniem w duchu powinności wobec kraju.
Z przerwą na udział w wojnie z bolszewikami ukończył Wyższą Szkołę Handlową, a następnie odbył praktyki handlowe w kraju i za granicą. W 1926 roku rozpoczął pracę w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy. W 1931 roku został naczelnym dyrektorem firmy i był nim nieprzerwanie aż do wymuszonej likwidacji w 1950 roku. Potem kierował kierował stworzoną przez siebie spółką Inco, ale i ta prędko została przejęta przez PAX, a autor był zmuszony spędzić resztę życia zawodowego na mało znaczącej pracy przy biurku. Zmarł w 1984 roku.